Uw ervaren advocaten in Stabroek, Antwerpen

 

Uw team van ervaren advocaten in Stabroek, Antwerpen

Dirk Van Putten besloot om na zijn humaniorastudies aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat rechten te studeren. Dit deed hij aan de UFSIA in Antwerpen van  74' tot '76 en aan de KU Leuven van '76 tot '79. Hij deed zijn stage in een all round kantoor te Antwerpen, waarna hij zich vestigde in Stabroek, de deelgemeente van Hoevenen.

 

Het is daar dat Advo.Noord van start ging. Doorheen de jaren groeide het kantoor uit tot een all round kantoor gericht op particulieren en KMO's. Na een opleiding die werd georganiseerd door de balie, gegeven door trainingscentrum The Lime Tree in Nederland, werd Dirk Van Putten in 1998 één van de eerste advocaten-bemiddelaars. Hij bekleedde doorheen de jaren verschillende openbare functies zoals OCMW-voorzitten, schepen en lid van de Raad van Bestuur van het RUCA (Rijksuniversitair Centrum Antwerpen). 

 

Michel Henquin volgde eveneens zijn humaniora aan het Sint-Michielscollege in Brasschaat. In 1997 studeerde hij met onderscheiding af aan de Universiteit van Antwerpen als licentiaat in de rechten. Verbonden aan de U.I.A. (Universiteit Antwerpen) heeft hij als navorser aan het Departement Rechten meegewerkt aan een project rond bemiddeling, in opdracht van de F.O.D. Justitie in samenwerking met de Universiteit in Gent. Bovendien werkte hij mee aan diverse publicaties o.a. Court Ordered Mediation (P&B, 2000), Alternatieve Geschillenregeling De Verzoening Geschillencommissies (Antwerpen, 1999).

 

Hij is ook houder van het Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht en is verbonden aan de Permanentie van de Jeugdrechtbank van Antwerpen, waar hij de belangen van minderjarigen verdedigt. Sinds enkele jaren is Michel Henquin actief als curator en voorlopig bewindvoerder naast zijn normale activiteit als advocaat.

 

Catherine Gysels volgde Grieks-Latijn tijdens haar secundaire studies aan het Sint-Michielscollege in Brasschaat, waarna ze startte met haar opleiding Rechten aan de Universiteit Antwerpen. In juni 2011 behaalde ze met onderscheiding te titel van Master in de Rechten. Ze legde tijdens haar masterjaren voornamelijk de nadruk op strafrecht (minor) en burgerlijk recht (major). Hierbij lag de focus op overeenkomsten- en verbintenissenrecht, familierecht, buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, medisch recht, strafrecht, procesrecht en jeugdbeschermingsrecht.

 

Als onderwerp voor haar thesis koos ze voor 'toepassingsgebied van en aansprakelijkheid bij klinische studies'.Ze legde haar eed als advocaat af op 11 september aan de Balie te Antwerpen, waarna haar stage bij Advo.Noord startte. Onder leiding van Meester Dirk Van Putten verdiept ze zich verder in diverse rechtstakken zoals verzekeringsrecht, contactenrecht, straf(proces)recht en aansprakelijkheidsrecht.

 

Wim Wagemakers startte na zijn middelbare studies Latijn-Wetenschappen aan Moretus Ekeren aan zijn rechtenopleiding aan de Universiteit Antwerpen. In 2016 behaalde hij met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten. Gedurende deze opleiding specialiseerde hij zich in het domein rechtshandhaving. In het bijzonder legde hij zich toe op het straf(proces)recht in al haar facetten, van het internationaal humanitair recht tot mensenrechten, migranten- en migratierecht. Zijn masterthesis bestond uit het onderzoeken van de wenselijkheid van 'sentence bargaining' in de Belgische strafprocedure.

 

In september 2016, meteen na zijn opleiding legde Wim Wagemakers zijn eed af als advocaat aan de Balie van Antwerpen, om vervolgens zijn stage te starten bij Meester Dirk Van Putten. Onder zijn begeleiding bekwaamt Wim Wagemakers zich verder in uiteenlopende rechtstakken zoals strafrecht, migranten- en migratierecht, aansprakelijkheidsrecht, familierecht, verkeersrecht en contractenrecht. 

 

Linde Van Putten behaalde in 2009 aan de Universiteit van Antwerpen haar diploma Master in de Rechten. In 2015 behaalde ze eveneens aan de Universiteit Antwerpen het diploma erkend familiaal bemiddelaar. Gedurende het academiejaar ’16-’17 volgt ze een cursus ‘Contextueel werken in functie van familiale bemiddeling’ die wordt georganiseerd binnen de Sociale School Heverlee van UC Leuven-Limburg. Ze begon haar stage onder toezicht van Mr. Jo De Meester bij advocatenkantoor Advocant in Antwerpen, waar ze tot in 2015 werkzaam bleef. Ze startte in 2016 haar eigen advocatenkantoor in Berchem, waar ze zich toelegt op familiaal vermogensrecht en familierecht. Daarnaast heeft ze een grote interesse in burgerlijk recht, in de brede zin (o.a. verbintenissenrecht, bouwrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht).

 

Ze is bovendien actief als erkend familiaal bemiddelaar om diverse familiale conflicten buiten de rechtbank op te lossen. Ze begeleidt haar cliënten om tot een gedragen akkoord te komen door alle partijen, en dit steeds met de nadruk op het belang van eventuele minderjarige kinderen. In september 2016 vervoegt ze de rangen bij kantoor Advo.Noord in Stabroek (Hoevenen), alwaar zij haar bijkantoor houdt.

Wenst u een afspraak te maken met een van onze advocaten voor een consultatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren, we helpen u graag verder!