Advocaat familierecht en echtscheiding in Stabroek, Antwerpen

 

Advocaten familierecht, jeugdrecht en echtscheidingen in Stabroek, Antwerpen

De advocaten bij Advo.Noord in Hoevenen (Stabroek, Antwerpen) hebben ervaring in veel rechtsgebieden waaronder familierecht en het regelen echtscheidingen.

 

Familierecht

Kwajongensstreken zijn onverbeterlijk. Is een plaatsing al dan niet aangewezen? Loopt er momenteel een bezoekregeling die problematisch verloopt en wilt u bekijken of er andere mogelijkheden zijn? Moet er een voorlopige bewindvoerder worden aangesteld tot regeling van de familiekwestie. Een kind adopteren, erkennen of ontkenning door een ouder, hoe zit dat nu juist? Loopt een burenruzie uit de hand en moet er bemiddeld worden? Ook voor zaken in verband met jeugdrecht en familierecht kunt u onze advocaten contacteren.

 

Echtscheidingsadvocaat

Het kan tijdelijk iets minder goed gaan, of lijken de moeilijkheden onoverkomelijk? Kan er een voorlopige regeling worden afgesproken? Dienen er maatregelen genomen te worden t.a.v. de kinderen? Ziet het er naar uit dat het een vechtscheiding wordt in plaats van een echtscheiding? Welke regeling wordt het beste genomen in het voordeel van de kinderen en welk onderhoudsgeld moet er geregeld worden? Hoe moet het verder met de gezinswoning en hoeveel tijd neemt dit allemaal in beslag? Onze advocaten staan u graag bij in het regelen van uw echtscheiding in deze moeilijke tijden.

 

Onze advocaten hebben reeds veel ervaring op het gebied van jeugdrecht, familierecht en echtscheidingen. Wenst u een afpsraak te maken voor een consultatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren!