Advocaten incasso, strafrecht & incasso in Stabroek, Antwerpen

 

Advocaten bedreven in strafrecht, contractrecht, incasso & meer in Stabroek

Advocantenkantoor Advo.Noord in Stabroek, Antwerpen, is ervaren in verschillende rechtsdomeinen. Hieronder vindt u een greep uit de domeinen waarvoor u bij ons team terecht kunt voor advies en bemiddeling:

 

1. Bijstand schuldenregeling en faillissementen 

is het onmogelijk om op enige manier uw schuld aan te zuiveren? Worden de boeken neergelegd? Zit u met een schuldenberg die niet meer te overzien is en heeft u nood aan een regeling? Mits mogelijke kwijtscheldingen en duidelijke afspraken is er toch nog licht aan het einde van de tunnel. We kunnen u helpen bij alle formaliteiten zoals het uitzoeken of u aangifte kunt doen van schuldvordering, er kans op recuperatie is en hoe u een stand van zaken kunt bekomen bij de schuldbemiddelaar/curator. 

 

2. Materiële en lichamelijke schadeclaims 

Werd uw eigendom tijdens noodweer beschadigd of zijn aannemingswerken slecht uitgevoerd? We zoeken voor u uit bij wie u terecht kunt voor een schadevergoeding en of er nood is aan de tussenkomst van een expert. Of ben u slachtoffer van een misdrijf of verkeersongeval? Kunt u hiervoor een schadevergoeding bekomen? We weten welke procedures opgestart moeten worden en bij welke rechtbanken we terecht kunnen. 

 

3. Verkeerszaken 

U ontvangt een dagvaarding van de politierechtbank. Heeft u een ongeval veroorzaakt en was u in fout of bent u het slachtoffer van een verkeersongeval en u wilt uitzoeken of u een schadevergoeding kunt krijgen? Wie is er in fout en wordt verantwoordelijk gesteld voor het betalen van de schade als bv. een niet verlichte fietser hebt aangereden in het donker? Hoe ziet de verdediging eruit wanneer u bv. verkeerd stond geparkeerd of te snel reed? Ook voor zaken op het gebied van verkeersrecht bent u bij ons aan het juiste adres.


4. Inning onbetaalde facturen 

Hoe kunt u snel en succesvol optreden als iemand een bestelling plaatst, maar de betaling blijft achterwege? Volstaat een aanneming of moet er verder geprocedeerd worden? Heeft u recht op een schadevergoeding of terugstorting? Kunt u de waarborg terugbekomen? Is dit allemaal gedekt in het kader van rechtbijstandsverzekering? Wij helpen u graag verder met incasso en handelsbetwistingen.


5. Overeenkomsten 

Een bestaand bedrijf overnemen, uitbreiden of zelf een nieuw bedrijf opstarten? Gaat u het bedrijfsgebouw en/of de uitrusting, het rollend materiaal leasen, huren of kopen? Welke afspraken maakt u best schriftelijk op met bv. de bank, afnemers, leveranciers, onderaannemers of personeel? We verzorgen de redactie van al uw contracten. We helpen u graag bij overeenkomstenrecht en contractrecht.


6. Bemiddeling 

U raakt met iemand in een geschil en raakt er moeilijk uit. Toch wenst u een proces te vermijden om zo snel tot een oplossing te komen, zonder al te veel gezichtsverlies en kosten? Dan moet u kiezen voor bemiddeling. Contacteer ons als u een onafhankelijke bemiddelaar wilt inschakelen om het conflict op te lossen.

 

7. Arbeidsrecht 

U wordt of krijgt na een geslaagd sollicitatiegesprek een nieuw personeelslid. Een aangepast arbeidscontract opstellen, hoe zit dat nu juist? Welke contractuele bepalingen moeten er vermeld worden en is een proeftijd noodzakelijk? Wat moet er gebeuren in geval van ziekte van uw nieuw personeelslid? Is het mogelijk om snel van nieuwe werkgever te veranderen, of hoe dient het ontslag goed georganiseerd te worden? Welke ontslagvergoedingen moeten er voorzien worden? Moet de Arbeidsrechter steeds tussenkomen, of is dit niet noodzakelijk? Hoe wordt u in het bezit gesteld van de sociale documenten? Onze experts op het gebied van arbeidsrecht helpen u graag verder.

 

8. Strafrecht

Werd u gedagvaard voor de correctionele rechtbank? Bent u gearresteerd of wordt u verdacht van strafbare feiten en moet u zich aandienen voor verhoor? U werd aangehouden en wenst bijstand gedurende de periode van voorlopige hechtenis? Of bent u zelf slachoffer van strafrechtelijke feiten en wilt u een schadevergoeding eisen? Onze advocaten zijn eveneens bedreven in strafrecht.

 

9. Vreemdelingenrecht

U kunt bij ons terecht voor reguralisatieprocedures, bijstand bij visumaanvragen (toeristenvisum, visum type D en C, ...) en asielaanvragen (bijstand en voorbereiding CGVS). Verder kunt u op ons rekenen voor bijstand bij procedures voor gezinshereniging, het bekomen van de Belgische nationaliteit, erkenning van een buitenlands huwelijk en beroepsprocedures bij de Raad van State, Rechtbank van Eerste Aanleg en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Heeft u nood aan rechtsbijstand of juridisch advies op een van deze gebieden? U kunt bij ons ook terecht op het gebied van familierecht en handelsrecht. Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren, onze advocaten helpen u graag verder.